I slutten av 2019 hadde Vivat gleden av å besøke og gi opplæring til et frivillig nettverk av hjelpere i Kiev. (Dekorasjonen på bildet ble gitt oss i forbindelse med oppdraget).

Mange av deltakerne arbeidet som psykologer og leger med spesielt engasjement for krigsofre, og traumatiserte.  De beskrev et stort behov for kunnskap om førstehjelp ved selvmordsfare for seg selv og ut i befolkningen. Flere hadde møtt og behandlet mennesker med krigstrauma. Den lidelsen krig fører med seg er vanskelig å ta inn over seg.

Vivat sender sine varmeste tanker til befolkningen i Ukraina.