– om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet har utarbeidet «Veiledende materiell for kommuner om forebygging av selvskading og selvmord» som en ressurs i det selvmordsforebyggende arbeidet.  Last ned her…

Materiellet tydeliggjør blant annet kommunenes ansvar for å sikre at ansatte har nødvendig kompetanse til å identifisere og følge opp personer som trenger hjelp.  Vivat selvmordsforebygging er en nasjonal kompetansegiver innen det selvmordsforebyggende fagfeltet og omtales i det veiledende materiellet. Våre kurs bidrar til at deltakerne blir bedre i stand til å oppdage og gi førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Vivat selvmordsforebygging bidrar gjerne til en helhetlig plan for kompetanseheving i kommunen. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss her…