Veiledende materiell for kommunene

– om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet har utarbeidet Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord som en ressurs i det selvmordsforebyggende arbeidet.  Materiellet tydeliggjør blant annet kommunenes ansvar for å sikre at ansatte har nødvendig kompetanse til å identifisere og følge opp personer som trenger hjelp. Vivat selvmordsforebygging er en nasjonal kompetansegiver innen det selvmordsforebyggende fagfeltet som omtales i det veiledende materiellet. Våre kurs bidrar til at deltakerne blir bedre i stand til å oppdage og gi førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Du er velkommen til å kontakte oss om du ønsker å arrangere kurs eller delta på kurs.