Evaluering av Vivat

Evaluering av Vivat

På oppdrag fra Helsedirektoratet har BDO gjennomført en evaluering av Vivat selvmordsforebygging. På bakgrunn av evalueringen vurderer BDO at Vivat Les mer ..