Arrangere Suicide to hope

Ønsker du å arrangere kurs kan du:

  • kontakte administrasjonen i Tromsø som formidler kontakt med de aktuelle kurslederne, E-post: vivat@unn.no
  • ta direkte kontakt med Vivats to kursledere Torunn Blokhus eller Anne Silviken for informasjon om praktiske forhold, kostnader og avtale om kurs.